Privacy Statement

Privacy beleid Dolphiq BV

Voor Dolphiq is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien
van de verwerking van persoonsgegevens handelt Dolphiq volgens de toepasselijke wet- en
regelgeving. Dolphiq BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de Dolphiq BV internetsite. Dolphiq BV zal zonder uw voorafgaande toestemming geen persoonsgegevens verkopen, verspreiden of bekendmaken aan derden buiten haar eigen organisatie, tenzij zij hiertoe verplicht is op grond van de wet, gedragsregels of een rechterlijk bevel.

Het volledige privacy beleid van Dolphiq vindt u hier: Privacy beleid - Dolphiq BV

Vragen

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de Dolphiq BV Internetsite, kunt u contact opnemen via info@dolphiq.nl

Loading page...